OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Ime i prezime

E-mail

Telefon

Mobitel

Vlasta Bokulić - administrativni tajnik

vlastavoncina@sirac.hr

675-250

098/ 165 3479

Marijana Weiser, upr.iur. - pročelnik

marijanaweiser@sirac.hr

675-252

099/ 378 0150

Marija Miler - stručni referent za financije

marijamiler@sirac.hr

675-251

098/ 378 012

Mirela Polenus, bacc.admin.publ. - viši referent za financije

mirelapolenus@sirac.hr

675-253

099/ 705 4645

 

Pravilnik o unutarnjem radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sirač
Shematski prikaz ustrojstva

(Broj pregleda: 51167)