OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Prostorni plan uređenja Općine Sirač:

KNJIGA 1

1. Naslovnica sa sadržajem  (785 KB)
2. Uvod  (89 KB)
3. Opći dio  (3.47 MB)
4. Polazišta  (9.42 MB )
5. Ciljevi  (170 KB)
6. Plan  (368 KB )
7. Odredbe za provođenje  (334 KB)
8. Dokumentacija i suradnja  (94 KB)

 


 

KNJIGA 2

 

Naslovnica sa sadržajem  (766 KB)
1. Karta  (44.23 MB)
2.a Karta  (43.66 MB)
2.b Karta  (43.66 MB)
2.c Karta  (43.72 MB)
3.a Karta  (43.69 MB)
3.b Karta  (43.73 MB)
4.a Barica  (3.4 MB)
4.b Bijela  (10.64 MB)
4.c Donji Borki  (16.17 MB)
4.d Gornji Borki  (4.85 MB)
4.e Kip  (14.75 MB)
4.f Miljanovac  (21.8 MB)
4.g Pakrani  (18.16 MB)
4.h Sirač  (52.72 MB)
4.i Šibovac  (11.36 MB)

(Broj pregleda: 2490)